Блог

Данни за най-разпространения природен скъпоценен камък - ДИАМАНТ 19.01.2017 12:56

Данни за най-разпространения природен скъпоценен камък - ДИАМАНТ

Историята на диаманта се пише от древността. Започната от преди 5 хилядолетия, тя още не е завършена. Рядък тайнствен камък - талисман в Индия (индийците са смятали, че той е образуван от "петте начала на природата" - земя, вода, небе, въздух и енергия), синоним на богатство и разкош в целия свят. При описване на диаманта многократно се използва думата "най" - най-твърд, най-блестящ, най-устойчив, най-скъп, най-рядък. Необикновените му свойства са в основата на много легенди и поверия. Той е символ на твърдост, храброст, безстрашие, символ на победа. Приема се, че благородния му блясък притъпява гнева. В стари рецептурници пише, че когато един воин носи диамант от ляво на оръжието си той ще се спаси от враговете си. В древен Рим - "премахва действието на отровата, освобождава от страхове"
   Наименованието на диаманта произлиза от латинското adiamenten означаващо непобедим. Качеството на диамантите е различно - една част се използва за бижутерийни цели, а друга за технически. Диаманти са открити в Космоса в състава на някои метеорити.
Диамантът има прост химичен състав - С (кристален въглерод). Като примеси в него могат да присъстват общо до 4 % - О, Si, Fe, Al, Li, Ti, Zn, N и следи от Ca и Mg.
Показателят на лъчепречупване е 2,42. Има характерен диамантен блясък, обусловен от показателите на лъчепречупване и твърдостта и изключителна игра на цветовете свързана с разлагане на светлината. Пречупването на светлината зависи също така и от качеството на шлифоването на диаманта. Съществуват 5 оценки за шлифоването: идеално, отлично, много добро, добро, лошо.

ID - Ideal cut - идеално
VG - Very good cut - отлично, много добро
G - Good cut - добро
F - Fair cut - задоволително
P - Poor cut - лошо

   Диамантите биват идеално прозрачни, полупрозрачни и непрозрачни, което зависи от структурата, примесите, включванията, плътността на оцветяването им. За определяне на прозрачността им е приета "СКАЛА НА ЧИСТОТАТА"

1. Internally flawless IF (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ),
- чист под лупа, без дефектен (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- При 10-кратно увеличение свободен от вътрешни дефекти и включвания (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

2. Very very small inclusions VVSI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ) -изключително малко включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- единични включвания трудно различими при 10-кратно увеличение (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

3. Very small inclusions VSI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)
- много малки включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- няколко много малки включвания, различими от средно тренирано око при 10-кратно увеличение (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

4. Small inclusions SI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)
- малки включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- многобройни включвания, различими от средно тренирано око при 10-кратно увеличение (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

5. 1st pique PI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)
- ясно видими включвания(СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- включвания лесно различими при 10-кратно увеличение, но не влошаващи блестенето на диаманта (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

6. 2nd pique P2 (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)
- сравнително големи включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- сравнително по-големи или многобройни включвания, различими с просто око и малко намаляващи блясъка на камъка (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

7. 3rd pique P3 (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)
- груби включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)
- големи или многобройни включвания, съществено влошаващи блясъка на камъка (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

   ЦВЕТЪТ на диамантите е различен - безцветен с различни отенъци:
небесносини, жълти, зелени, розови, червени, кафяви и др. Цветът се обуславя от хроматофори(примеси), дефектни центрове в кристалната решетка, действие на природни радиоактивни лъчения и др.
Прозрачните диаманти са може би най-желаните тъй като те отразяват най-добре светлината и я превръщат във феерия от пленяващи цветни отблясъци. Когато бижутерите говорят за цвета на диаманта те обикновено имат предвид присъствието или липсата му в белия диамант. Цвета е резултат от състава на камъка, а той остава непроменен с годините. Безцветният диамант,позволява на много повече светлина да премине през него, от там идва и запленяващия му блясък. Процеса на формиране на диаманта позволява само някои камъни да са истински безцветни и това ги прави толкова скъпи. Но и от това правило има изключения, и то важи за някои специфични цветни диаманти, които са ценни точно заради цвета си.
Съществува професионална цветова скала по стандартите на GIA, която започва от D, минава през цялата азбука и свършва с Z. Диамантите оценени от D до F са най-скъпите. Но и всички останали са достатъчно ценни и непреходни.

   Диамантът се измерва с единица КАРАТ. Един карат е равен на 200 милиграма или 0.20 грама, а диаметъра му е 6.5 мм. (при кръгъл камък). Частите на карата се означават като прости дроби 1/2, 1/4, 1/8 или като десетични - 1,25, 0,75.
С оглед на точно установените параметри на шлифоването на диаманта може сравнително точно да се определи теглото чрез измерване на основните размери, т.е. средата ( мин. в две перпендикулярни оси) и височина.

  Тегло ct = височина x диаметъра 2 x 0,0067

- 0.25 карата = 4 мм.
- 0.5 карата = 5 мм.
- 0.75 карата = 6 мм.
- 1 карат = 6.5 мм. = 200 мг.(при кръгъл камък)
- 1.5 карата = 7.2 мм.
- 2 карата = 8.0 мм. = 400 мг.(при кръгъл камък)
- 3 карата = 9.5 мм.
- 4 карата = 10.2 мм.
- 5 карата = 11.5 мм. = 1000 мг. или 1 гр.(при кръгъл камък)
- 7 карата = 13.5 мм. =1400 мг или 1.4 гр.(при кръгъл камък)
- 10 карата = 15,5 мм. =2000 мг. или 2 гр.(при кръгъл камък)

   Карата като единица за маса на скъпоценните камъни не трябва да се бърка с карата на чистотата (пробност) на скъпоценните метали - злато,сребро и др.

   Прецизната оценка на даден диамант в зависимост от всички описани критерии може да се извърши само от специалист. Въз основа на тази оценка се прави ценообразуването на диамантът.
Бижу-03 се гордее със своя опит в оценката на това земно богатство нар. "диамант", както и в прецизната изработка на диамантена бижутерия на цени и качество на продукта и изработка без конкуренция.
Моля, за повече информация относно диамантената бижутерия на Бижу-03 се свържете с нас и нашите специалисти.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Интересно

Интересно

Данни за най-разпространения природен скъпоценен камък - ДИАМАНТ

Данни за най-разпространения природен скъпоценен камък - ДИАМАНТ

Историята на диаманта се пише от древността. Започната от преди 5 хилядолетия, тя още не е завършена. Рядък тайнствен камък - талисман в Индия (индийците са смятали, че той е образуван от "пе Историята на диаманта се пише от древността. Започната от преди 5 хилядолетия, тя още не е завършена. Рядък тайнствен камък - талисман в Индия (индийците са смятали, че той е образуван от "пе 2017-07-18T22:09:43+03:00 Данни за най-разпространения природен скъпоценен камък - ДИАМАНТ

<p>Историята на диаманта се пише от древността. Започната от преди 5 хилядолетия, тя още не е завършена. Рядък тайнствен камък - талисман в Индия (индийците са смятали, че той е образуван от "петте начала на природата" - земя, вода, небе, въздух и енергия), синоним на богатство и разкош в целия свят. При описване на диаманта многократно се използва думата "най" - най-твърд, най-блестящ, най-устойчив, най-скъп, най-рядък. Необикновените му свойства са в основата на много легенди и поверия. Той е символ на твърдост, храброст, безстрашие, символ на победа. Приема се, че благородния му блясък притъпява гнева. В стари рецептурници пише, че когато един воин носи диамант от ляво на оръжието си той ще се спаси от враговете си. В древен Рим - "премахва действието на отровата, освобождава от страхове"<br />&nbsp;&nbsp; Наименованието на диаманта произлиза от латинското adiamenten означаващо непобедим. Качеството на диамантите е различно - една част се използва за бижутерийни цели, а друга за технически. Диаманти са открити в Космоса в състава на някои метеорити.<br />Диамантът има прост химичен състав - С (кристален въглерод). Като примеси в него могат да присъстват общо до 4 % - О, Si, Fe, Al, Li, Ti, Zn, N и следи от Ca и Mg.<br />Показателят на лъчепречупване е 2,42. Има характерен диамантен блясък, обусловен от показателите на лъчепречупване и твърдостта и изключителна игра на цветовете свързана с разлагане на светлината. Пречупването на светлината зависи също така и от качеството на шлифоването на диаманта. Съществуват 5 оценки за шлифоването: идеално, отлично, много добро, добро, лошо.</p> <p>ID - Ideal cut - идеално<br />VG - Very good cut - отлично, много добро<br />G - Good cut - добро<br />F - Fair cut - задоволително<br />P - Poor cut - лошо</p> <p>&nbsp;&nbsp; Диамантите биват идеално прозрачни, полупрозрачни и непрозрачни, което зависи от структурата, примесите, включванията, плътността на оцветяването им. За определяне на прозрачността им е приета "СКАЛА НА ЧИСТОТАТА"</p> <p>1. Internally flawless IF (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ),<br />- чист под лупа, без дефектен (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- При 10-кратно увеличение свободен от вътрешни дефекти и включвания (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>2. Very very small inclusions VVSI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ) -изключително малко включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- единични включвания трудно различими при 10-кратно увеличение (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>3. Very small inclusions VSI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)<br />- много малки включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- няколко много малки включвания, различими от средно тренирано око при 10-кратно увеличение (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>4. Small inclusions SI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)<br />- малки включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- многобройни включвания, различими от средно тренирано око при 10-кратно увеличение (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>5. 1st pique PI (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)<br />- ясно видими включвания(СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- включвания лесно различими при 10-кратно увеличение, но не влошаващи блестенето на диаманта (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>6. 2nd pique P2 (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)<br />- сравнително големи включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- сравнително по-големи или многобройни включвания, различими с просто око и малко намаляващи блясъка на камъка (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>7. 3rd pique P3 (МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ)<br />- груби включвания (СТЕПЕН НА ЧИСТОТА)<br />- големи или многобройни включвания, съществено влошаващи блясъка на камъка (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)</p> <p>&nbsp;&nbsp; ЦВЕТЪТ на диамантите е различен - безцветен с различни отенъци:<br />небесносини, жълти, зелени, розови, червени, кафяви и др. Цветът се обуславя от хроматофори(примеси), дефектни центрове в кристалната решетка, действие на природни радиоактивни лъчения и др.<br />Прозрачните диаманти са може би най-желаните тъй като те отразяват най-добре светлината и я превръщат във феерия от пленяващи цветни отблясъци. Когато бижутерите говорят за цвета на диаманта те обикновено имат предвид присъствието или липсата му в белия диамант. Цвета е резултат от състава на камъка, а той остава непроменен с годините. Безцветният диамант,позволява на много повече светлина да премине през него, от там идва и запленяващия му блясък. Процеса на формиране на диаманта позволява само някои камъни да са истински безцветни и това ги прави толкова скъпи. Но и от това правило има изключения, и то важи за някои специфични цветни диаманти, които са ценни точно заради цвета си.<br />Съществува професионална цветова скала по стандартите на GIA, която започва от D, минава през цялата азбука и свършва с Z. Диамантите оценени от D до F са най-скъпите. Но и всички останали са достатъчно ценни и непреходни.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Диамантът се измерва с единица КАРАТ. Един карат е равен на 200 милиграма или 0.20 грама, а диаметъра му е 6.5 мм. (при кръгъл камък). Частите на карата се означават като прости дроби 1/2, 1/4, 1/8 или като десетични - 1,25, 0,75.<br />С оглед на точно установените параметри на шлифоването на диаманта може сравнително точно да се определи теглото чрез измерване на основните размери, т.е. средата ( мин. в две перпендикулярни оси) и височина.</p> <p>&nbsp; Тегло ct = височина x диаметъра 2 x 0,0067</p> <p>- 0.25 карата = 4 мм.<br />- 0.5 карата = 5 мм.<br />- 0.75 карата = 6 мм.<br />- 1 карат = 6.5 мм. = 200 мг.(при кръгъл камък)<br />- 1.5 карата = 7.2 мм.<br />- 2 карата = 8.0 мм. = 400 мг.(при кръгъл камък)<br />- 3 карата = 9.5 мм.<br />- 4 карата = 10.2 мм.<br />- 5 карата = 11.5 мм. = 1000 мг. или 1 гр.(при кръгъл камък)<br />- 7 карата = 13.5 мм. =1400 мг или 1.4 гр.(при кръгъл камък)<br />- 10 карата = 15,5 мм. =2000 мг. или 2 гр.(при кръгъл камък)</p> <p>&nbsp;&nbsp; Карата като единица за маса на скъпоценните камъни не трябва да се бърка с карата на чистотата (пробност) на скъпоценните метали - злато,сребро и др.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Прецизната оценка на даден диамант в зависимост от всички описани критерии може да се извърши само от специалист. Въз основа на тази оценка се прави ценообразуването на диамантът.<br />Бижу-03 се гордее със своя опит в оценката на това земно богатство нар. "диамант", както и в прецизната изработка на диамантена бижутерия на цени и качество на продукта и изработка без конкуренция.<br />Моля, за повече информация относно диамантената бижутерия на Бижу-03 се свържете с нас и нашите специалисти.</p>

Сравнение на продукти

Артиш фемили използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки